Refinancovanie hypotéky ako správna voľba

0

Presný prepočet určí výhodnosť refinancovaniaPočuli ste o tom, že si môžete spojiť všetky vaše súčasné podlžnosti do jednej jedinej? Prípadne si jednu nevýhodnú zmeniť za výhodnejšiu? Tak práve o tomto je refinancovanie hypotéky, o ktorom sa budeme pozdĺž tohto článku rozprávať. Povieme vám, aké sa vám ponúkajú možnosti, pre koho je tento finančný produkt určený, či sa naozaj vždy oplatí a na čo si dať, pri úvahe nad jeho aplikáciou, pozor. Začnime však laickým vysvetlením tohto pojmu pre tých čitateľov, ktorí sa s ním stretávajú po prvýkrát.

Čo je to?

Hneď úvodná veta naznačuje hlavný cieľ tohto finančného produktu. Refinancovanie hypotéky sa snaží pomôcť každému, kto sa z núdze, a možno aj z nedostatku možností, uchýlil k nie veľmi výhodnej bankovej / nebankovej ponuke. Pomocná ruka tohto produktu spočíva vo vyplatení všetkých súčasných dlhov. Z toho vyplýva, že zaviazaný by ste boli už len jednej spoločnosti, i keď záväzky tohto razu vo všeobecnosti nie sú nič príjemné.

Možno sa vám zdá, že refinancovanie hypotéky predstavuje dlhé vybavovania, no stránka vám ich zminimalizuje do najmenšej možnej miery a to tak, že vám jednotlivé ponuky bánk aj hneď vypočíta. To znamená, že nemusíte nikam chodiť, všetky ich zistíte z domova a budete ich mať systematicky zoradené. A to nie je všetko, pretože o nich môžete aj priamo požiadať.

Z jednej strany však máte pravdu. Niektoré vybavovania, ktoré si konkretizujeme nižšie, tu stále ostanú, no vo všeobecnosti sú už značne redukované, keďže vám vyššie odkazovaná stránka dokáže ušetriť aj niekoľko hodín zisťovania ponúk.

Prečo nad ním pouvažovať?

Pravda je taká, že ľudia sa k tejto možnosti utiekajú hlavne preto, lebo prefinancovanie hypotéky by im mohlo celkovo ušetriť až desaťtisíce eur! Možno ste takú sumu ešte ani po kope nevideli (okrem prijatia jednotlivých pôžičiek na účet), ale vyhodiť ich len tak do vzduchu (resp. banke) by bolo dosť depresívne. Spojenie podlžností je využívané hlavne kvôli nižšiemu úroku, niekedy aj lepšie prispôsobeným splátkam a celkovej dobe splatnosti, ktorá je v niektorých prípadoch aj o niekoľko rokov kratšia. Nie je to veľké pozitívum? Zbaviť sa všetkej ťarchy o niekoľko rokov skôr?

Čo by Vás mohlo odradiť?Čo vás môže odradiť?

Všetky predchádzajúce fakty sú naozaj dobrými dôvodmi na to, aby ste refinancovanie hypotéky zvážili, ak patríte k tým ľuďom, ktorí sú celý život niekde zadlžení. No jeho vybavovanie zahŕňa aj iné fakty či faktory, ktoré vás môžu odradiť a ktoré môžu spôsobiť, že tento finančný produkt by nebol vo vašom konkrétnom prípade vôbec výhodný. O aké ide?

Hlavným lákadlom na požiadanie refinancovania hypotéky je úroková sadzba, ktorá je dnes vo všeobecnosti oveľa nižšia než to bolo pred niekoľkými rokmi. Je to síce dôležitý faktor, ale nie je jediný, ktorý ovplyvňuje výhodnosť tohto finančného produktu a na ktorý by ste sa mali sústrediť. K celkovému výpočtu výhodnosti je teda potrebné prirátať aj iné položky, nanešťastie, opäť raz finančného charakteru. Ide konkrétne o tieto:

 1. vyčíslenie dlhu v starej banke

Možno sa tento krok môže zdať nevinný, ale keď vaša banka začne cítiť, že čoskoro príde o klienta, tak sa ešte z neho snaží vydolovať, čo sa dá. Vyčíslenie dlhu sa v rôznych spoločnostiach líši. Môže ísť o desiatky, ale aj o stovky eur. Nie je vylúčené, že v niektorých bankách bude toto vyčíslenie bezplatné, ale to je skutočne raritné.

 1. znalecký posudok o založenej nehnuteľnosti

Ako iste viete, pri vyšších sumách je vždy potrebné niečím ručiť a v drvivej väčšine ide o nehnuteľnosť. Ani refinancovanie hypotéky nebude výnimkou. V prípade, že je váš posudok starší, si môže nová banka vyžiadať nový posudok. Ďalšia finančne citeľná položka, ktorá sa môže vyšplhať aj nad 100 eur.

 1. poplatok za vydanie súhlasu so zápisom záložného práva

Tento poplatok pozná veľmi málo z bežných ľudí, no treba počítať s tým, že jeho cena sa môže pohybovať od 15 do 125 eur.

 1. poplatok za poskytnutie samotného finančného produktu

Snáď pre vás nebude nič nové, ak vám povieme, že väčšina bánk si účtuje poplatok za poskytnutie vyššej finančnej pomoci. Nejde pritom o úrok, ale o samostatné číslo, ktoré síce môže byť predstavené v desatine percentách, ale v konečnom dôsledku môže z finálnej sumy predstavovať aj stovky eur. Zväčša sa však neuhrádza jednorazovo, ale je zahrnutý v splátkach.

 1. predčasné splatenie dlhu v starej banke

Aj to, že svoj dlh splatíte, má svoju cenu. Ironické, ale zo skutočného života. Predčasné splatenie je tiež stanovené buď na určité percento z ostávajúceho dlhu alebo predstavuje nejakú fixnú sumu, ktorú si účtuje každý poskytovateľ na základe vlastného uváženia a vlastných taríf.

Pre všetky vyššie zmienené dôvody si dobre prerátajte, či sa vám refinancovanie hypotéky skutočne oplatí, a to preto, aby ste sa rýchlosťou a neopatrnosťou nedostali do väčších strát. Zo začiatku sa tento finančný produkt javí nevinne, ako pomoc z jasného neba, ale keď sa naňho pozriete do hĺbky, tak zistíte, že až taký nevinný nie je a ani jednotlivé položky, ktoré sa ho týkajú, nepredstavujú žiadne zanedbateľné sumy.

Kedy je správny čas refinancovať?

Aj na to, kedy sa na prefinancovanie hypotéky rozhodnete, je určený správny čas. Nie vždy sa vám to musí vyplatiť. Niekedy sa to vyplatí viac, inokedy menej. Od čoho to závisí? Hlavným faktorom pri výbere obdobia na požiadanie o tento finančný produkt, je koniec doby fixácie v starej banke. Ideálne by bolo, keby všetky vaše dlhy mali rovnaký koniec doby fixácie, čo je však vo väčšine prípadoch nemožné. A tak treba vystihnúť koniec aspoň jedného z nich. Prečo? Pretože ku koncu doby fixácie vám vaša banka zašle ponuku, v ktorej vám dajú novú ponuku na ďalšie fixné obdobie. Tá zvyčajne býva výhodnejšia. Vy sa potom môžete slobodne a na základe vlastného uváženia (alebo rady inej osoby) rozhodnúť, či ponuku prijmete alebo odmietnete.

Napriek vyššie zmieneným nevýhodám, týkajúcich sa suplementárnych finančných položiek, sa refinancovanie hypotéky v drvivej väčšine prípadov oplatí a stále ostáva veľmi obľúbeným produktom, o ktorom viac si môžete prečítať aj v tomto odkaze. Ak o ňom uvažujete, určite si nezabudnite prepočítať, či sa vám skutočne oplatí!

Na čo si dávať pozor pri PZP?

0

Dajte si pozor na dôležité veci, ktoré podpisujetePovinné zmluvné poistenie vozidla môžeme považovať za jedno z najpredávanejších poistení na Slovensku. Je to tak aj z toho dôvodu, že povinné zmluvné poistenie má samostatný zákon, v ktorom sa hovorí, že toto poistenie musí mať uzavreté každý držiteľ motorového vozidla, motocykla, prípojného vozíka či iného špeciálneho vozidla, ktorému sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie alebo obdobný preukaz. Pri jeho uzatváraní by ste preto mali pamätať na niekoľko dôležitých zásad, aby ste sa vyhli neskorším problémom. V nasledujúcich riadkoch si o niektorých z nich povieme niečo viac.

Uzatvorenie

Čo sa týka povinného zmluvného poistenia, mali by ste si byť vedomí niekoľkých skutočností. V súčasnosti je nespornou výhodou, že povinné zmluvné poistenie môžete uzavrieť aj online. Túto službu už ponúkajú všetky poisťovne a táto možnosť je čoraz využívanejšia aj klientmi. Poisťovne túto službu ponúkajú aj cez sprostredkovateľov povinného poistenia. Vyskúšať môžete aj uzavretie PZP cez uzavripzp.sk. Na stránke uzavripzp nájdete nielen množstvo informácií o povinnom zmluvnom poistení, ale taktiež nástroj PZP kalkulačka, prostredníctvom ktorej si nájdete najlepšie ponuky na uzavretie poistenia, pričom hneď môžete aj o vybrané poistenie požiadať.

Predaj cez internet má však svoje špecifiká a upravuje ho Občiansky zákonník. V §800 ods. 2 sa píše, že poistnú zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia. Pri predaji cez internet máte možnosť odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní bez udania dôvodu. Pamätajte však, že pri poistení online nie ste poistení dovtedy, kým ste nezaplatili sumu za poistné. Existuje totiž rozdiel medzi platnosťou poistenia a účinnosťou poistenia. Samotné poistenie môže vzniknúť momentom uzatvorenia na internete, resp. vyplnením objednávkového formuláru, avšak kým nie je uhradené poistné, poisťovňa nemôže klientovi regresne uhradiť spôsobenú škodu, ktorú spôsobil inému účastníkovi. To znamená, že ak síce uzatvoríte poistnú zmluvu, ale neuhradíte poistné, škoda, ktorú pri takomto poistnom vzťahu spôsobíte bude poisťovňou preplatená poškodenému, ale následne si ju poisťovňa bude vymáhať od vás. Naše odporúčanie teda znie, aby ste v čo najkratšej dobe po uzatvorení PZP uhradili poistnú sumu v plnej výške.

Neuzavrieť povinné zmluvné poistenie za vaše vozidlo sa vám nevyplatí. Všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, odbor dopravy a taktiež Slovenská kancelária poisťovateľov. Títo zároveň aj vymáhajú dlžné poistné, samozrejme vám zaúčtujú aj pokutu za omeškanie. Ak by ste sa stali účastníkom nehody, pričom by ste neboli vinníkom a iný automobil by vám spôsobil škodu na vašom vozidle, mali by ste kontaktovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá zistí, kde bolo vozidlo poistené. Všetky poistné udalosti, pri ktorých vozidlo nemá uzatvorené PZP, rieši taktiež táto kancelária.

V prípade nevyplatenej poistnej zmluvy v čase vzniku škodovej udalosti zákon rozlišuje 2 rozdielne prípady:

 • poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného
  do 30 dní. Vtedy má vinník právo na to, aby poisťovateľ za neho plnil škodu poškodenému, túto si však poisťovateľ následne vymáha od daného vinníka.
 • poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného
  viac ako 30 dní. Vtedy má poisťovateľ právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, ktoré musí následne znášať vinník danej škodovej udalosti.

Je viacero poisťovní - vyberte si tú najvýhodnejšiuCena, zľavy, bonusy a asistenčné služby

V súčasnosti poskytuje povinné zmluvné poistenie vozidla na Slovensku 11 poskytovateľov, a to konkrétne tieto poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa, Wüstenrot. Keďže poskytovateľov je pomerne veľa vzhľadom k možnostiam trhu, poisťovne, aby prilákali nových klientov, zatraktívňujú svoje ponuky. Robia tak formou širokej škály bonusov k PZP zdarma, napr. krytie škôd na dopravnom prostriedku spôsobených živelnou pohromou, poistenie úrazu či trvalých následkov úrazu celej posádky vozidla, krytie škody na vozidle vinníka spôsobenej stretom so zverou, poistenie batožiny či čelného skla vozidla.

Čelné sklo

Preplatenie škody na čelnom skle vozidla z PZP je v súčasnosti takmer nemožné. Aj keď dnes už povinné zmluvné poistenie zahŕňa aj preplatenie tejto škody, je len malá šanca, že by vám poisťovňa túto škodovú udalosť preplatila. Hlavným problémom je, že na úhradu z povinnej poistky by mal poistnú udalosť ohlásiť vinník, ktorého je však v prípade odrazeného kamienka možné len veľmi ťažko identifikovať. Do tohto procesu sa zapojila už aj Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad celým finančným trhom. A aj keď sa v jej stanovisku uvádza, že poisťovňa musí preplatiť poškodenému aj škodu spôsobenú na čelnom skle, poisťovne odmietajú na základe tohto stanoviska aj konať. Preto bude najistejšie, aby ste si čelné sklo poistili samostatne.

Cenu povinného zmluvného poistenia poskytovatelia zatraktívňujú aj viacerými zľavami, ako napr. zľavou za bezškodový priebeh, zľavou pre držiteľov ZŤP preukazu, zľavou za prejav vernosti k danej poisťovni a podobne. V zmysle zákona môže byť zmluva PZP platená ročne, polročne alebo štvrťročne. Pri polročnej či štvrťročnej platbe vám ale poisťovňa pravdepodobne zaúčtuje aj prirážku, čiže vaše poistenie sa tak predraží. Na druhej strane pri ročnej platbe poisťovne poskytujú zľavy. No frekvenciu platby si volíte vždy vy samy.

Pri výbere povinného zmluvného poistenia by ste sa nemali rozhodovať len na základe ceny poistky či poskytnutých zliav, mali by ste si všímať aj faktory nefinančného charakteru. Ako sú napr. dostupnosť poisťovne v mieste vášho bydliska alebo aspoň v blízkosti, taktiež kvalita asistenčných služieb či zákazníckeho servisu. V prípade škodovej udalosti by vás určite nepotešilo, že vaša poisťovňa má zazmluvnený servis v meste vzdialenom aj niekoľko desiatok kilometrov.

Asistenčné služby

Rozsah a kvalita poskytovaných asistenčných služieb v rámci PZP sa líši od poisťovne k poisťovni. Vo všeobecnosti základné asistenčné služby pokrývajú služby ako príchod technika a opravu vozidla na mieste nehody, ak došlo k poruche alebo je vaše vozidlo po nehode nepojazdné. Taktiež zahŕňajú odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, či zabezpečenie náhradného vozidla. V rámci asistenčných služieb by vám poisťovňa mala zabezpečiť aj ubytovanie či uhradiť náklady za spiatočnú cestu v prípade nehody, poruche alebo krádeži vozidla. Asistenčné služby však nie sú poskytované len pri nehode, ale aj pri menej závažných prípadoch. Napríklad pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a podobne.

Poisťovňa vám však nemusí poskytnúť žiadne asistenčné služby. Niektoré poisťovne majú v podmienkach zmluvy napríklad obmedzenie veku vozidla, čiže sa asistenčné služby netýkajú starších vozidiel. PZP má aj svoje geografické obmedzenia, týkajúce sa hlavne nehôd v zahraničí. Ak sa vám nehoda  stala mimo Slovenskej republiky a krajín EÚ, tak tam vám poisťovňa asistenčné služby určite neposkytne. Asistenčné služby vám poisťovňa neposkytne ani v prípade, že ste porušili dopravné predpisy, prekročili ste rýchlosť, bol u vás zistený alkohol alebo požitie omamných látok, prípadne je vaše vozidlo v nevyhovujúcom technickom stave.

Dajte koniec nevýhodným podmienkamVýpoveď

Na záver by sme vás chceli upozorniť aj na proces ukončenia, resp. výpovede povinného zmluvného poistenia, keďže pri tomto procese je potrebné dávať si pozor na viaceré náležitosti. Ak chcete zmeniť vašu poisťovňu v priebehu poistenia, mali by ste najskôr vypovedať poistnú zmluvu a to v zákonom stanovenej lehote a podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, je potrebné ju podať písomnou formou osobne alebo poštou, a to minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom výpoveď už musí byť v tomto čase fyzicky u poisťovateľa.

Taktiež je potrebné myslieť na to, že ak kupujete ojazdené auto, zmenou majiteľa povinné zmluvné poistenie zaniká. Podľa zákona o PZP poistenie zodpovednosti zaniká zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. V prípade, že ste predávajúci, žiadosť o výpoveď PZP dokladujte kúpnopredajnou zmluvou alebo si z dopravného inšpektorátu zabezpečte potvrdenie, že už nie ste držiteľom vozidla. Ak ste kupujúci, musíte pamätať na to, že dňom prepisu si musíte zakúpiť vlastné povinné zmluvné poistenie vozidla, keďže to predchádzajúce zaniklo.

Poistnú zmluvu môžete vypovedať so svojím sprostredkovateľom nielen v prípade, že chcete vymeniť poisťovňu alebo ste vaše auto predali. Dôvodov je viacero, napr. uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, ak došlo k odcudzeniu vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii, tiež vyradením z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené.

Krátkodobé pôžičky do 6 000 eur!

0

Krátkodobé pôžičky môžete čerpať aj na väčšie sumyPotrebujete peniaze, ale nechcete sa zaviazať na veľmi dlhú dobu? V tom prípade sa pri vyhľadávaní sústreďte na krátkodobé pôžičky. Sú to také, ktorých splatnosť sa pohybuje v niekoľkodňovom intervale, najviac však umožňuje požičanú sumu splatiť do 84 mesiacov. Aké krátkodobé pôžičky poznáme, koho možno o nich požiadať si povieme v texte nižšie.

Koho a ako požiadať?

To, u koho vás zaujme ponuka, závisí od viacerých faktorov. Napríklad aj od toho, ako dlho môžete danú sumu splácať, akú sumu vám je poskytovateľ ochotný ponúknuť, s akou úrokovou sadzbou vám ju poskytne atď.

Vo všeobecnosti sú poskytované bankovými aj nebankovými spoločnosťami, avšak ak potrebujete peniaze rýchlejšie, neváhajte sa obrátiť na nebankových poskytovateľov, ktorí vám sú ochotní peniaze zaslať už do 10 minút od schválenia na účet. Ak sa nechcete zaoberať jednotlivým hľadaním poskytovateľov, kliknite si na tento odkaz o krátkodobých pôžičkách, ktorý vás presmeruje na stránku, ktorá spolupracuje s najlepšími poskytovateľmi nielen krátkodobých úveroch, ale všeobecne všetky. Čiže ak potrebujete hocakú pôžičku, neváhajte sa obrátiť práve na tohto poskytovateľa.

Ale ako si môžete byť istí, že môžete veriť práve týmto poskytovateľom, keďže je na trhu toľko spoločností, ktoré poskytujú rôzne typy úverov a sú možno aj známejšie? Jednoducho. Ak si otvoríte internetovú stránku Národnej banky Slovenska, môžete si vyhľadať zoznam tých spoločností, ktoré získali licenciu na sprostredkovávanie pôžičiek. To znamená, že na to, aby mohli poskytovať krátkodobé pôžičky, museli splniť náročné kritéria Národnej banky. Ak sa v tomto zozname vami hľadaná spoločnosť nenachádza, radšej dajte ruky od nej preč, pokiaľ si nebudete istý, že jej cieľom nie je vám nejako uškodiť (poväčšine ide o úžernícke spoločnosti, ktoré neuvádzajú korektne všetky ich podmienky).

Ako môžete teda o ne požiadať? Môžete využiť internet – online, telefón – telefonická žiadosť alebo mobilný telefón – okrem telefonovania ho môžete využiť na krátkodobé pôžičky cez sms. Stručne si povedzme výhody týchto troch spôsobov požiadania.

a, online – sú také, o ktoré môžete požiadať cez internet. Výhodou je, že o nich môžete požiadať v hocaký deň o hocakej hodine, zachovávajú vašu anonymitu, nemusíte nikam chodiť, nič dokladovať (vo väčšine prípadov). Nevýhodou je, že nie všetci majú prístup na internet.

b, telefonická – je vám dostupná aj telefonicky. Ak napríklad nemáte prístup na internet a radšej komunikujete osobne, môžete využiť telefonickú možnosť. To, že budete mať osobný kontakt s pracovníkom danej spoločnosti vám umožní opýtať sa na všetko, čo vás ohľadom konkrétnej krátkodobej pôžičky zaujíma. Nevýhodou je, že hovor bude spoplatnený.

c, cez sms – patria v súčasnosti k veľmi žiadaným spôsobom požiadania. Avšak tiež sa účtujú poplatky za odoslanie sms žiadosti. Okrem toho musíte po jednom do sms správy vypisovať viacero údajov, čo môže navýšiť čas minutý len na žiadosť. Nevýhodou sú aj zvýšené poplatky za vybavenie (u niektorých poskytovateľov presahuje aj 100 eur) , ako aj dlhšia doba vybavovania – približne 4 dni.

Pri výbere zvážte dobre sumu, ktorú potrebujeteKoľko možno požiadať?

O tom, aká krátkodobá pôžička môže byť pre vás vhodná môže rozhodnúť aj výška sumy, ktorú vám jednotlivý poskytovateľ sprostredkuje. Podľa tejto sumy rozlišujeme typy ihneď a rýchle.

1, ihneď

Patria k najvyhľadávanejšiemu typu. Prečo? Rozhodujúcim faktorom je hlavne rýchlosť vybavenia, výška poskytovanej sumy a doba splatenia. Konkretizujme si to. Krátkodobé pôžičky môžete vybaviť do niekoľkých minút, žiadosť bude vyhodnotená rovnako veľmi rýchlo, v niektorých prípadoch už do 10 minút, s tým, že môžete požiadať o sumu do 500 eur. Doba splatenia tohto úveru sa pohybuje od 5 dní do 3 mesiacov. Sú poskytované jedine nebankovými spoločnosťami, a to Ferratum, Pôžičkomatom a XS. Výhodou XS je, že vám poskytne 500 eur so splatnosťou 3 mesiacov (nemenne). Ferratum a Pôžičkomat vám umožnia 350 eur so splatnosťou do maximálne 31 dní. Okrem toho, ak ste prvožiadatelia, krátkodobé pôžičky ihneď cez tieto posledné dve nebankové spoločnosti vám odpustia úrok, ale do maximálne 150 eur. To znamená, že ak by ste chceli vyššiu sumu, musíte počítať s úrokom, pokiaľ daný poskytovateľ neponúka inú špeciálnu akciu.

Krátkodobé pôžičky ihneď sú pre nezamestnaných, bez registra a bez dokladovania príjmu. Aby sme to zhrnuli, sú dostupné skutočne každému bez toho, aby ste niečo museli dokazovať alebo aby ste museli byť zamestnaný. Sú dostupné dôchodcom, študentom, ženám na materskej a každému nezamestnanému, ktorý vie, že danú sumu bude vedieť do vopred daného termínu splatiť.

Rýchlosť takýchto pôžičiek je ozaj unikátna2, rýchle

Rýchle krátkodobé pôžičky sa od vyššie spomínaného typu líšia tým, že vám poskytnú oveľa vyššiu sumu, až do 6 000 eur. Avšak má náročnejšie podmienky na získanie, pretože sa môžete stretnúť s dokladovaním príjmu, s potrebným osobným stretnutím, či s prípadnou kontrolou registra. Sú poskytované aj bankovými aj nebankovými poskytovateľmi, no náročnejšie podmienky nájdete práve v bankách. Ďalšou zaujímavou správou je, že rýchle majú splatnosť až 84 mesiacov. No samozrejme sa nemôžete spoliehať, že každý poskytovateľ vám umožní takúto dlhú dobu splatnosti. Budú vám doručené približne do jedného týždňa od schválenia žiadosti, pričom schvaľovací proces môže trvať taktiež niekoľko dní.

Ak vám takéto delenie nestačí, možno vás potešíme ak vám spomenieme krátkodobé pôžičky pre nezamestnaných či bez registra.

Pre nezamestnaných je taký typ, ktoré umožňujú jedine nebankové spoločnosti. Sú dostupné bez náročných kritérií a veľmi rýchlo. Nemusíte dokladovať príjem, ani sa nikam dostaviť. Ak máte aspoň nejaký príjem, a teda viete, že pôžičku budete vedieť splatiť, skúste o ňu požiadať, a tá môže byť na vašom účte už do 10 minút od schválenia!

Bez registra sú vyhľadávané hlavne takými žiadateľmi, ktorí už majú niekoľko skúseností s pôžičkovými inštitúciami, avšak nie veľmi najšťastnejšie, pretože buď nesplácali splátky včas alebo vôbec. To zapríčinilo, že dostali záznam, ktorý je dostupný každej spoločnosti, ktorá sprostredkováva úver. Každá banková spoločnosť berie tento záznam v registri do úvahy, zatiaľ čo nebankové spoločnosti to do úvahy neberú (nie vždy), hlavne čo sa týka krátkodobých pôžičiek ihneď.

Refinancovanie pôžičky pre začiatočníkov

0

Refinancujte svoje pôžičky cez internetV súčasnej dobe je na Slovensku mnoho ľudí, ktorí majú viacero úverov, z rôznych spoločností, s rôznymi dobami splatnosti a majú pocit, že sa ich nikdy nezbavia. Poskytovatelia úverov ponúkajú presne takýmto ľuďom pomocnú ruku vo význame, že vám dokážu všetky úvery spojiť do jedného. Väčšinou je to s výhodnejšími splátkami, výhodnejším úrokom a celkovo lepšou dobou splatnosti. Tento produkt sa nazýva refinancovanie úveru. Ak však budete počuť pojmy ako konsolidácia úverov a pôžičiek, refinancovanie pôžičky, prefinancovanie stále popisujú ten istý produkt. Koľko financií vám môže konsolidačná pôžička poskytnúť, ako sa spláca, ako celkovo funguje a kto ju sprostredkováva si povieme nižšie.

Ako funguje konsolidácia úverov?

Refinancovanie pôžičiek funguje úplne jednoducho. Ak si uvedomíte, že situácia s vašimi súčasnými úvermi je už neúnosná, jednoducho si začnite zisťovať sprostredkovateľov prefinancovania úveru. Po výbere toho najvhodnejšieho pre vás jednoducho zoberiete všetky papiere z vašich súčasných pôžičiek a ukážete to pracovníkovi danej spoločnosti. Prípadne si spravíte výpočet samy a vyžiadate si presnú sumu, väčšinou s dokladovaním súčasných pôžičiek (zmluvy…). Konsolidácia úverov nie je nejako špeciálne obmedzená. Spojiť si môžete viacero úverov. Na čom záleží, je súčet dlžných súm a návrh spoločnosti, ktorú ste sa rozhodli osloviť, aby vám splatila pôžičky. Niektorí sprostredkovatelia poskytujú refinancovanie pôžičiek do 60 000 eur, iní viac, a ďalší naopak menej.

Po schválení sa už môžete tešiť z toho, že nebudete dlžní viacerým poskytovateľom, nemusíte splácať viacero súm s nevýhodným úrokom.

Refinancovanie nemusí byť vždy výhodnéJe konsolidačná pôžička vždy výhodná?

Konsolidačná pôžička nemusí byť vždy výhodná. Kedy sa teda refinancovať oplatí, a kedy už nie? Oplatí ku koncu doby fixácie alebo tesne po ukončení tejto doby. Konsolidačná pôžička sa neoplatí mimo tejto doby, aj keď, v prípade viacerých pôžičiek je ťažké vystihnúť dobu konca fixácie u všetkých úverov. Prečo je lepšie počkať na koniec doby fixácie? Pretože tá spoločnosť, u ktorej máte momentálne úver vám pred koncom doby fixácie zašle návrh. V tomto návrhu bude novo ponúkaná výška úroku, ktorá môže byť buď nižšia, a teda výhodnejšia alebo vyššia, a teda nevýhodnejšia. Na základe vášho uváženia sa rozhodnete, či ponuku danej spoločnosti prijmete alebo zamietnete, a v tej chvíli to bude pre vás znamenať, že sa rozhodnete pre refinancovanie úverov.

Okrem ponuky výhodných úrokov by ste si ako žiadatelia o refinancovanie úveru mali dať pozor aj na ďalšie finančné položky, ktoré by mohli ovplyvniť výhodnosť konsolidačnej pôžičky. Ide o nový posudok o založení nehnuteľnosti (táto podmienka ale nie je nevyhnutná pri všetkých sprostredkovateľoch), ktorý môže presiahnuť 100 eur. Suma za refinancovanie úverov sa môže navýšiť aj o vyčíslenie dlhu v starej banke, ktorý sa pohybuje od desiatok až po stovky eur. Samotná konsolidácia úverov môže požadovať poplatok za sprostredkovanie tejto pôžičky, ktorá je ale vyjadrená v percentách, no v prepočte môže dosiahnuť aj niekoľko stoviek eur. Ďalším poplatkom môže byť poplatok za vydanie súhlasu so zápisom záložného práva, ktorý sa taktiež pohybuje od desiatky až po stovku eur. Takisto si môže vaša stará banka účtovať nejaký poplatok za predčasné ukončenie záväzku, ktorý sa opäť môže pohybovať od niekoľkých drobných až po stovky eur.

S kým refinancovať?

Môžete to uskutočniť s bankovými alebo nebankovými spoločnosťami. Refinancovanie úveru najvýhodnejšie vám sprostredkuje stránka Peniazomat.sk, ktorá spolupracuje ako s bankovými, tak aj s nebankovými spoločnosťami. Možno sa zo začiatku bojíte veriť nebankovým spoločnostiam, ale uisťujeme vás, že nie všetky sú neseriózne a práve Peniazomat.sk spolupracuje s tými licencovanými. Ich dôveryhodnosť si môžete overiť aj na stránke Národnej banky Slovenska, ktorá udeľuje licencie len tým spoločnostiam, ktoré skutočne splnili náročne podmienky na to, aby sa stali pôžičkovou inštitúciou. Dokonca, ak by ste mali podozrenie, že niektorá licencovaná spoločnosť nekoná čestne, môžete už aj vy podať podnet na preskúmanie. Z vlastných skúseností vieme, že žiaden podnet nezostal bez odozvy a čo i len najmenšie potvrdenie môže viesť k strate licencii, prípadne k vysokým pokutám.

Banky poskytujú výhodné podmienky refinancovaniaS bankovými spoločnosťami

Konsolidačná pôžička je najčastejšie využívaná práve s bankovými spoločnosťami. Možno je to z toho dôvodu, že ľudia si radšej zájdu do pobočky osobne, keďže väčšina nebankových spoločností pobočky nemá. Osobne sa môžu opýtať na všetko, čo ich zaujíma. Niektoré bankové spoločnosti vám môžu refinancovať pôžičky až do niekoľko stotisícových limitov a s veľmi výhodným úrokom, iné zas majú limit určený na 60 000 eur. Spomedzi bankových spoločností si môžete zvoliť výhodné Zuno, slsp, vúb alebo aj Unicredit. Veľmi zaujímavú ponuku má v súčasnosti aj Poštová banka, ktorá vám dokáže mesačné splátky znížiť až o 55 eur!

S nebankovými spoločnosťami

Pre tých, ktorí nie sú zástancami osobných stretnutí sú v ponuke nebankové spoločnosti, ktorých môžete požiadať o refinancovanie online. Online žiadosť máte vypísanú a odoslanú do niekoľkých minút, čo je veľká výhoda aj z toho hľadiska, že ju môžete uskutočniť z pohodlia domova. Nebankové spoločnosti vám ponúkajú refinancovanie pôžičky maximálne do 100 000 eur. Aj keď ide o nebankové subjekty, neznamená to, že nebudú výhodné. Naopak. Niektoré nebankovky majú oveľa výhodnejšie ponuky než banky, pritom ich môžete získať za výhodnejších podmienok. Refinancovanie pôžičky sprostredkúvajú napr. Slovenská požičovňa, Quatro, …

Ak vám tieto informácie nestačili, konsolidácia úverov je objasnená aj na tejto stránke.

Pôžička ihneď vám v ťažkých časoch pomôže!

0

Niekedy stačí 10 minút a pôžičku máte na účtePôžička ihneď je poskytovaná nebankovými spoločnosťami, preto hovoríme, že ide o nebankový úver. To, prečo je taká vyhľadávaná zabezpečuje rýchlosť vypísania žiadosti, rýchlosť komunikovania spoločností so žiadateľmi, ako aj rýchlosť doručenia peňazí po schválení. S vyplatením na účet online patrí k najrýchlejším pôžičkám vôbec a žiadateľom dokáže doručiť žiadanú sumu už do 10 minút od toho, čo vám sprostredkovateľ oznámi, že vaša žiadosť bola schválená. V prípade iného spôsobu doručenia sa môžete k žiadaným peniazom dostať do 4 dní. O spôsoboch požiadania a doručenia, o jednotlivých variantoch, ako aj o tom, kto sú poskytovatelia sa dozviete nižšie.

Okamžitá dostupnosť!

Je dostupná jedine u nebankových spoločností. To však neznamená, že voči ním máte byť nedôverčiví. Aspoň nie voči všetkým. Je pravda, že v minulosti boli nebankové spoločnosti spájané s úžerníctvom, ale dnes sú na trhu už aj seriózni nebankoví sprostredkovatelia, ktorí vám dokonca dokážu odpustiť úrok. Ako si môžete byť na 100% istý, že daná spoločnosť je dôveryhodná? Stačí zájsť na internetovú stránku Národnej banky Slovenska, kde si nájdete zoznam licencovaných spoločností. Ak sa na zozname vami vyhľadávaná spoločnosť nachádza, s pokojným svedomím a vedomím jej môžete dôverovať. Ak však naopak nie, buďte veľmi opatrný.

So serióznymi nebankovými spoločnosťami, ktoré poskytujú pôžičky ihneď spolupracuje aj stránka, s ktorou má mnoho klientov veľmi dobré skúsenosti. Rovnako si vychvaľujú aj sprostredkovateľov, ktorí jednajú veľmi rýchlo a profesionálne. K dispozícii máte viacero typov.

Variácie tohto finančného produktu

Podľa toho, v akej ste momentálnej situácii sa vám ponúka niekoľko typov:

 1. pôžička ihneď

Je najrýchlejšia na trhu. Môžete si vybrať spomedzi troch hlavných sprostredkovateľov: XS, Ferratum a Pôžičkomat. Každý z nich má rozličné podmienky, no vo všeobecnosti sú dostupné každému. Požičať si môžete do 500 eur, s Ferratum a Pôžičkomatom vám bude poskytnuté do 350 eur. Dokonca vám tieto dve spoločnosti odpustia úrok, ak si u nich požiadate prvýkrát a žiadosť vám bude schválená. Táto ponuka však má jedno menšie obmedzenie, a tým je, že pri prvej si môžete s Ferratum požičať do 150 eur a s Pôžičkomatom do 80 eur. Ináč sa úrokové sadzby pohybujú okolo 20-25%.

Čo sa týka doby splatnosti, tak s XS máte k dispozícii 3 mesiace (doba splatnosti je fixná). S Ferratum a Pôžičkomatom si môžete vybrať z intervalu od 5 do 15 dní, prípadne od 7 do 31 dní. Ak by ste však vedeli, že pôžičku ihneď nebudete môcť vrátiť do vopred stanoveného termínu, požiadajte o predlženie doby splatnosti. Bude to však za poplatok, ktorý je ale stále nižší ako by bola pokuta za nerešpektovanie dátumov.

Pôžička ihneď na účet vám môže byť doručená už do 10 minút. Je dostupná pre nezamestnaných, dôchodcov, ženy na materskej, študentov, či pre zamestnaných s nízkym platom, prípadne bez dokladovania príjmu.

Ak nemáte peniaze pred výplatou, tak pôžička príde vhoda, pred výplatou je dostupná všetkým zamestnaným, ktorým tesne pred výplatou došli úspory, prípadne sa im vyskytol iný problém, ktorý si žiada okamžité finančné riešenie. Pôžička pred výplatou ihneď je bez dokladovania príjmu.

b, bez registra ihneď je výbornou voľbou pre každého, kto mal problémy so splácaním predošlých úverov. Buď z dôvodu neskorého splácania, prípadne nesplácania. Pôžička bez registra ihneď neskúma nikoho bankovú minulosť, hoci k nej má prístup. Bankové spoločnosti vám ju neposkytnú, ak máte zápis v registri.

c, pre nezamestnaných ihneď je opäť produktom, ktorý je poskytovaný jedine nebankovými spoločnosťami. Bankové spoločnosti nezamestnaným nepožičajú, pretože nemajú istotu, že im peniaze budú vrátené. Pôžička pre nezamestnaných ihneď je vytvorené špeciálne pre nezamestnaných, preto vás nebude odsudzovať, ak ste skutočne nezamestnaný. Okrem toho je vhodná aj pre dôchodcov, ženy na materskej či študentov.

 1. rýchla pôžička ihneď

Poskytne Vám vyššie sumy, avšak bude potrebné počítať s náročnejšími podmienkami na to, aby ste ju získali. Možno budete musieť dokladovať príjem, možno budú nazerať do registra a s veľkou pravdepodobnosťou nebudú dostupné pre nezamestnaných. Vie vám však sprostredkovať sumu do 6 000 eur, so splatnosťou aj 84 mesiacov, ale bez výhody odpustenia úrokov. Ich sadzba sa pohybuje okolo 25%. Doba doručenia však môže byť dlhšia, môže presahovať aj 1 týždeň.

Ako požiadať?

O pôžičky ihneď môžete vo všeobecnosti požiadať 3 spôsobmi: sms správou, internetovou žiadosťou alebo telefonicky.

Sms patria k pomalším, pretože dlhšie trvá vypísanie žiadosti, ako aj doba vyhodnocovania, ako aj doba doručovania peňazí v prípade schválenia pôžičky ihneď. Okrem toho si niektorí poskytovatelia určujú vysoké poplatky za poskytnutie sms pôžičky. To môže jednorázovo presiahnuť aj 100 eur.

Online patrí k najlepším a najrýchlejším žiadostiam. Zachováva vašu anonymitu, keďže nemusíte nikam chodiť, dokonca je vám online pôžička ihneď dostupná o hociktorej hodine a v hociktorý deň. Nedbá na to, či je pondelok, piatok alebo nedeľa. Je dostupná aj cez víkend. Online pôžička ihneď ešte nikoho nesklamala.

Telefonická patrí taktiež k rýchlejším žiadostiam, keďže sa spojíte priamo so sprostredkovateľom. Môžete sa priamo na všetko opýtať a dohodnúť sa na jednotlivých podmienkach.

Ak máte počítač, tak si môžete vybaviť expresnú pôžičkuSpôsoby doručenia

Ak vám bola pôžička ihneď schválená, môžete si vybrať, ako chcete, aby vám bola doručená.

Na účet vám bude doručená najrýchlejšie, dokonca to nemusí trvať ani 10 minút. Maximálna doba doručenia pri tomto spôsobe je 24 hodín.

Na ruku nie sú dostupné všetkými sprostredkovateľmi, niektoré spoločnosti, ako napríklad Provident a XS sú ochotní poslať za vami svojho pracovníka, aby vám peniaze doručil osobne. V niektorých prípadoch je tento spôsob doručenia spoplatnený. Väčšinou vám peniaze osobne odovzdajú do 4 dní po schválení žiadosti.

Šekom vám zaručia doručenie peňazí šekom. Táto metóda však patrí k zdĺhavejším, pretože vám peniaze môžu byť doručené do 4 dní a ak je víkend, môže to trvať aj dlhšie. Všetko ale závisí od toho, ako rýchlo peniaze potrebujete.

Spôsoby splatenia

Keďže máte na výber z viacerých produktov a spôsobov doručenia, môžete si vybrať aj to, ako ju chcete splatiť. Môžete ju splatiť šekom, bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet.

Ak vás pôžička ihneď neoslovila, možno vás prehovoria fakty o nej na tejto stránke.

Sms pôžička pred výplatou

2

Mobilom k pôžičke do 10 minútSms pôžička patrí k spôsobom žiadania o úver. Už sa nemusíte s nikým osobne stretávať, ani navštevovať pobočky bánk alebo nebankoviek a nemusíte nikam telefonovať. Jediné, čo potrebujete je váš mobilný telefón a kúsok kreditu na odoslanie sms správy so žiadosťou. Sprostredkúvajú ich jedine nebankové spoločnosti, pretože väčšina nepožaduje dokladovania, to znamená, že sú bez zbytočného papierovania. Preto nepatria k produktom bankových spoločností, pretože tie potrebujú dokladovanie príjmu, kontrolujú register a iné fakty. To, čo majú bankové aj nebankové inštitúcie spoločné sú úvery pred výplatou. Pôžička cez SMS mobilom ihneď patrí k najvyhľadávanejším produktom. Je vám dostupná hocikde a hocikedy. Nepotrebujete prístup na internet a poskytovatelia ani nemajú striktne určenú dobu, kedy je možné o ne požiadať.

Nepatrí však medzi najrýchlejšie metódy sprostredkovania peňazí, pretože vypísanie samotnej žiadosti zaberie viac času, než žiadosť pri ostatných spôsoboch. Takisto je vyhodnocovanie žiadostí o niečo zdĺhavejšie než pri ostatných spôsobov. Nemožno vylúčiť, že viacerí sprostredkovatelia budú kontrolovať register. Takisto môžete byť požiadaní uviesť váš približný mesačný príjem, hoci ho nemusíte dokladovať. Schválená žiadosť vám bude doručená do približne 4 dní, pričom nezáleží na spôsobe, ktorým ste si vybrali peniaze obdržať.

Sms pôžičky pre nezamestnaných sú jednou z veľkých výhod. Keďže ide o úvery cez textové správy, ktoré sú poskytované len nebankovými subjektmi, nie je až taký problém nájsť finančné produkty pre nezamestnaných. Okrem toho sú dostupné aj pre dôchodcov, študentov alebo ženy na materskej.

Čo má taká žiadosť obsahovať?

Každý sprostredkovateľ si určuje vlastnú formu sms žiadosti a každý z nich má vlastné číslo, na ktoré treba žiadosť o pôžičky cez sms odoslať. Preto, ak zvolíte formu iného sprostredkovateľa pre iného poskytovateľa, žiadosť nemusí byť vôbec akceptovaná. Vo všeobecnosti však žiadosť obsahuje tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, výška sumy, o ktorú žiadate, dátum, dokedy by ste mohli váš úver splatiť (pričom maximálna splatnosť u jednotlivých poskytovateľov dosahuje 40 dní), číslo účtu, na ktoré má byť schválená suma odoslaná, ako aj približný čistý mesačný príjem. Niektorí poskytovatelia môžu žiadať v sms žiadosti viac údajov, iní naopak menej.

O aké typy možno požiadať?

Najdostupnejšia je rýchla sms pôžička. Možno ste už niekedy počuli, že tie s označením ihneď sú aktuálne. Avšak „ihneď“ nie sú až také dostupné, pretože ak hovoríme o pôžičkách ihneď vo všeobecnosti, hovoríme o promptnosti žiadania, vybavovania a odosielania peňazí, čo celkovo predstavuje niekoľko hodín, max. 1 deň. Za jeden deň vám schválená nebude, a ak bude, tak peniaze vám prídu až niekoľko dní po tom. Preto je na mieste nehovoriť o označení ihneď, ale o rýchlej.

SMS pôžička vyniká svojou rýchlosťouRýchla a jednoduchá

Rýchla je taká, ktorá vám sprostredkuje až do 500 eur. Najznámejšia je od Smscredits, ale poskytujú ich aj napr. Ferratum alebo Trila. Môže byť ponúkaná aj inými poskytovateľmi, my sa však zmieňujeme o serióznych a zákazníkmi overených spoločnostiach. Aby ste si boli našimi tvrdeniami istý, môžete sa obrátiť na stránku Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje zoznam všetkých licencovaných spoločností umožňujúcich nie len sms pôžičky, ale všetky úvery. To, že sa nachádzajú na tomto zozname znamená, že prešli tvrdými podmienkami a že sú neustále monitorovaní. Najmenšie podozrenie na nekalú aktivitu ich podrobí hĺbkovému vyšetrovaniu. Ak sa podozrenie potvrdí, môžu stratiť licenciu alebo zaplatiť niekoľkotisícové, ak nie stotisícové pokuty. Poďme sa zbežne oboznámiť s vyššie zmienenými troma nebankovými spoločnosťami, ktoré poskytujú sms pôžičky.

Smscredits

Smscredtis vám dokáže sprostredkovať od 20 do 350 eur, pričom si dobu splatnosti určuje na 5 až 15 dní. Ak by ste náhodou do 15 dní nestihli požičanú sumu splatiť, môžete si ju predĺžiť 2-krát, ale samozrejme za poplatok. Smscredits patrí medzi úvery bez dokladovania príjmu, pre nezamestnaných. Okrem toho ponúka prvé sumy bezúročne.

Smscredits má však jedno obmedzenie. Je nutné zaregistrovať sa na ich stránke online. To však môže urýchliť vašu budúcu spoluprácu, pretože táto registrácia vám vygeneruje klientske číslo, vďaka ktorému nemusíte vypisovať niektoré údaje, len sumu, ktorú žiadate a dobu splatnosti.

Trila

Trial vám poskytne od 50 do 500 eur, avšak obmedzenie tejto sms pôžičky spočíva v tom, že pri splácaní vždy vrátite o 100 eur viac, ako ste si požičali. Dobu splatnusti si určili na 15-25 dní, pričom predlžiť ju môžete až 5-krát, ale za poplatok.

Ferratum

Ferratum pôžičky cez sms vám ponúkajú od 30 do 350 eur, pričom ich doba splatnosti je od 7 do 31 dní. Predlžovať ju môžete od 15 do 30 dní, ale opäť za poplatok. Okrem toho vám Ferratum odpustia úrok v prípade, že ste ich zákazníkom po prvýkrát. Má to jedine to obmedzenie, že si bezúročne môžete požičať do 150 eur, s najnižšou dobou splatnosti.

Úroková sadzba sa pri všetkých týchto nebankových poskytovateľov pôžičiek cez sms pohybuje okolo 25% (mimo špeciálnych akcií pre nových klientov).

Sms pôžičky sú témou aj tohto článku.